Výrazně snižuje náklady na vyvážení a čištění žump, septiků, usnadňuje jejich údržbu.