K léčbě zeslabených funkcí mozku u starších osob.
Příznivě ovlivňuje látkovou výměnu nervových buněk, zvyšuje průtok krve mozkem a zlepšuje tokové vlastnosti krve.
Příznivě ovlivňuje látkovou výměnu nervových buněk, zvyšuje průtok krve mozkem a zlepšuje tokové vlastnosti krve.
Piracetam je lék, který se používá ke zlepšení mozkových funkcí (tzv. nootropní látka).
Při poruchách duševní výkonnosti tj. při poruchách paměti, pozornosti a emoční labilitě.
Prevence a léčba senilních a poúrazových kognitivních a psychických dysfunkcí.
Příznivě ovlivňuje funkci mozkových buněk v oblasti učení a paměti, bdělosti a vědomí jak zdravých lidí, tak i nemocných postižených funkčními poruchami mozku.
K léčbě příznaků při některých poruchách prokrvení mozku a končetin.
Přípravek se používá k léčbě příznaků lehkých poruch mozkových funkcí, jako jsou poruchy paměti a snížená schopnost soustředění.
Příznivě ovlivňuje látkovou výměnu nervových buněk, zvyšuje průtok krve mozkem a zlepšuje tokové vlastnosti krve.
U poruch mozkové výkonnosti spojených se snížením duševní kapacity.
K léčbě zeslabených funkcí mozku u starších osob.
Příznivě ovlivňuje látkovou výměnu nervových buněk, zvyšuje průtok krve mozkem a zlepšuje tokové vlastnosti krve.
Tebokan je volně prodejný lék k vnitřnímu užití s obsahem EGb 761® - standardizovaný, patentovaný extrakt z jinanu dvoulaločného (ginkgo biloba).
Příznivě ovlivňuje funkci mozkových buněk v oblasti učení a paměti, bdělosti a vědomí jak zdravých lidí, tak i nemocných postižených funkčními poruchami mozku.
Příznivě ovlivňuje funkci mozkových buněk v oblasti učení a paměti, bdělosti a vědomí jak zdravých lidí, tak i nemocných postižených funkčními poruchami mozku.
Příznivě ovlivňuje látkovou výměnu nervových buněk, zvyšuje průtok krve mozkem a zlepšuje tokové vlastnosti krve.
K léčbě příznaků při některých poruchách prokrvení mozku a končetin.