Intertrigo → opruzení → vlhká zapářka → lidově vlk