Začnete šetřit své plíce a zdraví! Kouření bez dehtu a dalších karcinogenních látek.
Kouření bez dehtu a dalších karcinogenních látek. Začnete šetřit své plíce a zdraví!
Stopfiltr - filtr 8 system redukuje dehet z cigarety až 36%.
Šestifiltrový nástavec na cigarety, který výrazně snižuje množství vdechovaného dehtu a dalších karcinogenních látek vznikajících při kouření.