Čištění a dezinfekce je nezbytnou součastí preventivních i represivních opatření v zamezení šíření nozokomiálních nákaz ve zdravotnických zařízeních.
Dezinfekční prostředek k přímému použití se širokým spektrem účinnosti.
K dezinfekci a čištění nástrojů z kovu, skla a plastů, anesteziologického příslušenství apod.
Přípravek je určen na povrchovou dezinfekci kůže, dezinfekci rukou a předmětů.
Dezinfekční prostředek určený k dezinfekci a vyššímu stupni dezinfekce nástrojů z kovu, skla a plastů, vhodný též k dezinfekci endoskopů a fíbroskopů.
Přípravek se používá k hygienické dezinfekci rukou i předoperační dezinfekci rukou.
Vysoce efektivní čisticí a dezinfekční přípravek pro plochy a povrchy.
Bezaldehydové a bezalkoholové dezinfekční utěrky pro rychlou dezinfekci zdravotnických pomůcek a povrchů.
K dezinfekci a čištění nástrojů z kovu, skla a plastů, anesteziologického příslušenství apod.
CHIROX je špičkový práškový dezinfekční přípravek s mycími účinky na bázi moderního aktivního kyslíku.
K dezinfekci neporušené kůže a ústní sliznice, hygienické dezinfekci rukou, drobných poranění a drobných spálenin.
Tekutý prostředek k okamžitému použití pro rychlou dezinfekci ploch, předmětů, povrchů a těžko přístupných míst postřikem.
Dezinfekční prostředek k přímému použití se širokým spektrem účinnosti.
Alkoholový přípravek pro rychlou dezinfekci ploch.
Koncentrovaný práškový dezinfekční přípravek na bázi aktivního kyslíku s mycími účinky pro jednofázovou dezinfekci a mytí lékařských nástrojů a pomůcek.
Rychle působící alkoholový dezinfekční prostředek na malé plochy. Vhodný pro čištění povrchů zdravotnického zařízení.
Bezbarvý alkoholový dezinfekční přípravek na kůži s okamžitým účinkem za 15 s.
Základní přípravek na dezinfekci rukou. Bez barviv a parfemace.
Vysoce účinný čistící a dezinfekční přípravek.
Dezinfekční prostředek určený k prevenci plísní nohou, k dezinfekci ponožek, punčoch a obuvi.
Univerzální práškový dezinfekční přípravek na bázi aktivního chloru.Doporučuje se k denní dezinfekci (profylaxe, sanitární dny, likvidace ohniskové infekce) ve všech prostorách zdravotnických, zeměděl...
Dezinfekční přípravek ve formě tablet pro dezinfekci všech omyvatelných povrchů a předmětů na bázi aktivního chlóru.
Dezinfekční/dekontaminační čisticí prostředek pro zdravotnické prostředky, přístroje a pomůcky.
K přímému použití pro rychlou a bezpečnou dezinfekci předmětů a ploch postřikem.
Univerzální dezinfekční prostředek určen k přímému použití, je efektivní proti TB, HBV, HCV, virusům (hydrofilním a lipofilním), bakteriím (včetně MRSA a VRE) a houbám. Je vhodný pro všechny oblasti v...
Dezinfekční přípravek na ruce na bázi etanolu. Bez barviv a parfemace.
SANI-CLOTH ACTIVE dezinfekční ubrousky bez obsahu alkoholu
K hygienické dezinfekci rukou. Lékaři mohou přípravek používat také k chirurgické dezinfekci rukou před operačními výkony.
Individuálně balené zvlhčené tampony pro dezinfekci pokožky před injekcí.