Popis produktu Espumisan kapky 100 mg/ml 30 ml

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Espumisan kapky 100 mg/ml perorální kapky, emulze Léčivá látka: simeticonum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje. Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Espumisan kapky 100 mg/ml musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl. - Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. - Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. - Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší, musíte se poradit s lékařem. - Pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. V příbalové informaci naleznete: 1. Co je přípravek Espumisan kapky 100 mg/ml a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Espumisan kapky 100 mg/ml užívat 3. Jak se Espumisan kapky 100 mg/ml užívají 4. Možné nežádoucí účinky 5. Jak Espumisan kapky 100 ...