Na chřipku a nachlazení. Snižuje horečku a tlumí bolest. Rychlý nástup účinku. Vitamin C posiluje imunitu. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Aspirin® je lék k vnitřnímu užití.
Na chřipku a nachlazení. Snižuje horečku a tlumí bolest. Rychlý nástup účinku. Vitamin C posiluje imunitu. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Aspirin® je lék k vnitřnímu užití.
Rychlá úleva od mírné až středně silné bolesti. K léčbě příznaků doprovázejících horečku. Od 12 let věku.
Pro léčbu dospělých osob s podezřením na akutní postižení tepen zásobujících srdeční sva k dlouhodobé léčbě nemocných s prokázaným onemocněním tepenného řečiště.
Rychlá úleva od mírné až středně silné bolesti. K léčbě příznaků doprovázejících horečku. Od 12 let věku.
Přípravek určený k léčbě příznaků doprovázejících horečku při zánětu horních cest dýchacích nebo příznacích podobných chřipce. Od 12 let věku.
Rychlá úleva od mírné až středně silné bolesti. K léčbě příznaků doprovázejících horečku. Od 12 let věku.
Určený pro léčbu dospělých osob s podezřením na akutní postižení tepen zásobujících srdeční sval (akutní infarkt myokardu, nestabilní angina pectoris).
Registrovaný léčivý přípravek pro léčbu dospělých osob s podezřením na akutní postižení tepen zásobujících srdeční sval (akutní infarkt myokardu).
Rychlá úleva od mírné až středně silné bolesti. K léčbě příznaků doprovázejících horečku. Od 12 let věku.