Chrání rány před bakteriální kontaminací a umožňuje jejich průběžné sledování.
Chrání rány před bakteriální kontaminací a umožňuje jejich průběžné sledování.
Pasta se používá k vyplnění hlubokých ran, kde vytváří optimální vlhké prostředí, které podporuje hojení mírně až středně secernujících ran.
Chrání rány před bakteriální kontaminací a umožňuje jejich průběžné sledování.
Hydrokoloidní krytí GranuFlex vytváří optimální vlhké prostředí, které podporuje hojení mírně až středně secernujících ran.
Chrání rány před bakteriální kontaminací a umožňuje jejich průběžné sledování.